Uredba o poreskim mjerama

Na osnovu Amandmana CIX i Amandmana XXXV tačka 2. na član 81. st. 1. i 2. Ustava Republike Srpske, na predlog Vlade Republike Srpske, a nakon mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske je 10.04.2020. godine donijela Uredbu sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Zaa više informacija možete nas kontaktirati preko linka https://profinova.ba/kontakt/

Odluku možete pročitati klikom na sledeći link:

Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.