PORESKI ZASTUPNIK

Odgovorni i iskusni partneri

red line

U smislu Zakona o PDV-u, strana pravna lica koja ostvaruju oporezivi promet usluga i dobara, dužna su da se registruju kod Uprave za indirektno oporezivanje i da imenuju poreskog zastupnika koji ima sjedište u Bosni i Hercegovini.

Poreski zastupnik komunicira sa Upravom za indirektno oporezivanje u vaše ime.

Pored toga, za strana pravna lica koja žele osnovati poslovnu jedinicu u Bosni i Hercegovini, nudimo mogućnost registracije sjedišta poslovne jedinice na našoj adresi.

Dakle, na jednom mjestu možete dobiti usluge:

 • Registracije sjedišta
 • knjigovodstva i
 • poreskog zastupnika
poslovno-savjetovanje-p
pravne-usluge-p

PRAVNE USLUGE

Iza svakog uspješnog privrednika stoji dobar pravnik

red line

Imate dilemu kako započeti vlastiti biznis? Šta je od dokumentacije potrebno za osnivanje firme? Kako registrovati preduzetničku radnju?

Ovo su samo neka od pitanja na koja vam može odgovoriti naša Pravna služba.

Pored PRAVNIH usluga prilikom započinjanja vašeg biznisa, u okviru pravnog savjetovanja pružamo i sledeće usluge:

 • izrada ugovora
 • Izrada pravilnika i procedura
 • vođenje kadrovske politike
  • izrada opštih akata, savjeti iz radnih odnosa, vođenje i priprema disciplinskih postupaka, zastupanje na sporovima u Republici Srpskoj i BiH preko mreže advokata sa kojima Profi Nova ima ugovor o saradnji
 • naplata spornih potraživanja
  • vansudska naplata potraživanja bez provizije do trenutka realizovane naplate
  • sudska naplata troškova bez advokatskih troškova do trenutka realizovane naplate

Ova usluga je posebno pogodna za klijente koji ne poznaju lokalno zakonodavstvo, a imaju potrebu da odgovore dobiju na jedan ažuran i kvalitetan način.

PROCJENA KAPITALA

Budite adekvatno informisani za krupne odluke

red line

Obično kada je u pitanju donošenje strateških odluka, potrebno je da znamo vrijednost kapitala i imovine. U ovim procjenama vrlo lako može doći do greške ili propusta i zbog toga ovaj dio posla treba da radi tim sa iskustvom kako bi se upravo izbjegli propusti.

Procjena se može raditi na vrijednost cijelokupne imovine i kapitala ili ipak samo nekih njihovih dijelova, a razlozi zbog kojih je potrebno raditi procjenu su:

 • u slučaju kupovina ili prodaja preduzeća, ili samo jednog njegovog dijela,
 • ulaganja novog kapitala,
 • pravne transformacije i reorganizacije ,
 • u slučaju fiskalnih potreba i izvještaja,
 • pretvaranje potraživanja u udio u kapitalu,
 • određivanje zakonskih ili ugovornih obeštećenja ulagačima koji istupaju.
procijena-kapitala-p
vjestacenje-p

VJEŠTAČENJA

Precizni i blagovremeni izvještaji

red line

Prvo smo pravno lice koje je od Ministarstva pravde Republike Srpske  ovlašteno za obavljanje poslova vještačenja iz oblasti ekonomske struke, rješenjem broj 08.020/704-92/14 od dana 28.05.2014. godine

Najčešći slučajevi koji zahtjevaju usluge vještačenja ekonomske struke:

 • naknada štete;
 • obračun ugovorenih i zakonskih zateznih kamata;
 • obračun izgubljene dobiti;
 • obračun neisplaćenih plata i drugih primanja zaposlenih i dr.

 

red-line

NAŠE LOKACIJE

red-line