USLUGE

Efikasno računovodstvo koje će vam uštediti vrijeme i novac – svaki dan

red line

Finansijsko knjigovodstvo

Robno knjigovodstvo

Obračun plata

Obračun PDV-a

Obračun poreza na dobit

Završni obračun

Izvještaj o poslovanju

Izlazne fakture

Kalkulacije

Putni nalozi

Blagajnički dnevnik

Prijava i odjava radnika

Refundacije

Kreditne aplikacije

Preduzetnici

Udruženja

Pravna lica

Javna preduzeća

Usluge

Trgovina

Proizvodnja

START PAKET

Stanite čvrsto na noge

START PAKET je naš osnovni paket knjigovodstvenih usluga, i obuhvata:

 • finansijsko knjigovodstvo;
 • robno i materijalno knjigovodstvo;
 • obračun plata;
 • obračun PDV-a;
 • obračun poreza na dobit, poreza na dohodak, obračun doprinosa i taksi;
 • izrada završnog izvještaja / godišnje poreske prijave za porez na dohodak;
 • popunjavanje statističkih izvještaja;
 • informisanje klijenta o izmjenama propisa koji se tiču finansijskog poslovanja.

START PAKET je namjenjen privrednicima koji započinju vlastiti biznis ili već posluju.

Prilagođen je svim veličinama privrednih subjekata i svim djelatnostima.

Pored ustaljenog načina pružanja usluge knjigovodstva, putem dostavljanja dokumentacije u naše prostorije, ovaj paket omogućuje pružanje knjigovodstvenih usluga i u vašim poslovnim prostorijama. Takođe našim Klijentima nudimo i mogućnost korištenja aplikativnog softvera čime omogućavamo on line prenos podataka.

Kontaktirajte nas za dodatne informacije.

start-paket-slika
paket profi

PROFI PAKET

Mislite o bitnim stvarima

PROFI PAKET je sveobuhvatni paket knjigovodstvenih  usluga, koji Klijent sam kreira. Ovaj paket obuhvata usluge iz START paketa, i jedne ili više usluga koje Klijent sam odabere:

 • registracija poslovnog sjedišta na našoj adresi;
 • čuvanje dokumentacije;
 • izrada kalkulacija;
 • izrada faktura;
 • izrada putnog naloga;
 • priprema naloga za plaćanje;
 • izrada naloga za blagajnu i vođenje blagajničkog dnevnika;
 • vođenje matične knjige radnika;
 • kurirski poslovi.

PROFI PAKET je namjenjen  za privrednike koji doslovno shvataju da “vrijeme je novac”. Klijentima koji žele istinski da se posvete ciljevima i planiranju budućnosti u okviru svog poslovanja, Profi Nova postaje dio tima koji za vas radi izradu i pripremu dokumentacije za knjigovodstvo, koja vam inače oduzima mnogo vremena.

Kontaktirajte nas za dodatne informacije.

PREMIUM PAKET

Eksterno računovodstvo za profesionalce

PREMIUM PAKET zaokružuje u jednu cijelinu usluge knjigovodstva i računovodstva.

Mnogima nije vidljiva razlika između knjigovodstva i računovodstva, ali pojednostavljeno rečeno knjigovodstvo se bavi evidentiranjem Vaših poslovnih promjena u skladu sa propisima.

Računovođa se bavi praćenjem propisa, analizama poslovanja, pružanjem informacija za donošenje poslovnih odluka, i drugim bitnim pitanjima koje za posledicu treba da imaju minimum poslovnih rizika i maksimalnu finansijsku korist.

Ovaj paket je namjenjen Klijentima koji traže potpunu posvećenost svom poslu.

O PREMIUM klijentima brine se tim koji čine knjigovođa, računovođa, poreski savjetnik i pravnik.

Kontaktirajte nas za dodatne informacije.

paket premium
profi-kadrovi-slika

KADROVI

Pametna kadrovska politika

Različita zakonska rješenja iz radno-pravnih odnosa u entitetima i Brčko Distriktu, Klijentima koji ovaj paket koriste više ne prestavljaju problem.

Ovaj paket obuhvata usluge:

 • obračun plata,
 • sačinjavanje raznih radno-pravnih akata,
 • prijavu i odjavu radnika,
 • obradu zahtjeva za refundaciju po osnovu bolovanja, naknada i podsticaja,
 • vođenje matične knjige radnika,
 • podršku u praćenju obaveznih naknada, poreza, doprinosa i dr.

Paket je namjenjen privrednicima koji posluju širom BiH, a posebnu problematiku imaju u vezi sa obračunom plata, poreza i doprinosa na nivou oba entiteta i Brčko Distrikta.

KADROVSKI PAKET je takođe idealan za sve koji žele da sačuvaju tajnost informacija o platama unutar svog poslovnog tima.

Kontaktirajte nas za dodatne informacije.

red-line

NAŠE LOKACIJE

red-line