Umanjenje republičke i komunalne takse

Narodna skupština Repubike Srpske na sjednici održanoj 02. decembra 2020. godine usvojila je Zakon o dopuni  Zakona o posebnim republičkim taksama (Službeni glasnik Republike Srpske br. 8/49, 29/00, 18/01, 22/01, 60/03 – II dio, 14/04, 41/05, 51/06 i 52/14) tako što se poslije člana 5. dodaje novi član 5a, koji glasi:

  • Posebna republička taksa za 2021. godinu umanjuje se za 30% od iznosa propisanih u čl. 2. i 4. ovog zakona.
  • Posebna republička taksa za 2022. godinu umanjuje se za 60% od iznosa propisanih u čl. 2. i 4. ovog zakona.

Ovaj Zakon je objavljen u Sluzbenom glasniku i stupa na snagu 01. januara 2021. godine.

Ministrastvo finansija Republike Srpske usvojilo je odluku o plaćanju komunalnih taksi u 2021. godini tako što su od plaćanja komunalnih taksi oslobođeni novoregistrovani obveznici za prvih 12 mjeseci  od registracije, dok su mali preduzetnici oslobođeni plaćanja komunalne takse za isticanje poslovnog imena.

Ova odluka se nalazi u Poreskom kalendaru Poreske uprave Republike Srpske za 2021. godinu.