Povećanje najniže plate i ličnog odbitka

01. juna stupila je na snagu Odluka o izmjeni odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2021. godinu. Ovom Odlukom se utvrđuje najniža plata u iznosu od 540,00  KM.

Zakonom o izmjeni Zakona o porezu na dohodak koji stupa na snagu  01.07.2021 godine lični odbitak od poreske osnovice  je  povećan   sa 6.000,00  KM na  8.400,00  KM, takođe  je  lični odbitak  od poreske osnovice  za svakog  izdržavanog  člana domaćinstva povećan sa 900,00 KM   na  1.800,00 KM.