Oglas za posao u PJ Brčko

Profi Nova d.o.o. raspisuje oglas za dva radna mjesta u poslovnoj jedinici u Brčkom:

Knjigovođa– 1 izvršilac

Uslovi:

  • SSS, VŠS ili VSS
  • Licenca za zvanje ovlaštenog računovođe ili ovlašteni računovodstveni tehničar
  • Najmanje tri godine radnog iskustva u struci
  • Poznavanje engleskog jezika
  • Vozačka dozvola B kategorije

Knjigovođa pripravnik– 1 izvršilac

Uslovi:

  • Kandidati za posao moraju biti prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje kao nezaposlena lica i da nisu prethodno odradili pripravnički staž
  • Poznavanje engleskog jezika,
  • Vozačka dovola B kategorije.

Prijave je potrebno dostaviti u roku od 30 dana od dana oglašavanja putem linka https://profinova.ba/karijera/

Uz prijavu na konkurs potrebno dostaviti kratku biografiju, dokaz o radnom iskustvu, potvrde o stručnom usavršavanju, preporuke predhodnih poslodavaca.

Trajanje oglasa 30 dana.