RS KALKULATOR

Servis

Kalkulator

Bruto plata KM
Doprinosi KM
Plata prije oporezivanja KM
Lični odbitak KM
Porez KM
Solidarni doprinos KM
Uracunaj solidarni doprinos
Isplata radniku: KM
Ukupne obaveze: KM

Napomena

Najniža plata u Republici Srpskoj od 01.01.2024 godine iznosi 900,00 KM (Službeni Glasnik RS 114/2023). Osnovni lični odbitak od 01.01.2022 godine iznosi 1.000,00 KM na bruto platu.

Bruto osnovna plata KM
Staž godine
Bruto minuli rad KM
Bruto topli obrok KM
Bruto ukupno KM
Doprinosi KM
Plata prije oporezivanja KM
Lični odbitak KM
Porez KM
Isplata radniku: KM
Ukupne obaveze: KM

Napomena

Minuli rad je uvećanje osnovne plate za 0,3% za svaku navršenu godinu staža. Isplata toplog obroka iznosi 0,75% prosječne bruto plate za prethodnu godinu za svaki radni dan, što u bruto iznosu iznosi 16,46 KM dnevno.

Bruto naknada KM
Doprinosi PIO KM
Dohodak KM
Porez KM
Neto naknada KM
Ukupne obaveze: KM
Bruto primanje KM
Doprinosi KM
Dohodak KM
Porez KM
Neto plata KM
Ukupne obaveze: KM
Bruto zakupnina KM
Normirani troškovi 20% KM
Dohodak KM
Porez KM
Neto zakupnina KM
Ukupne obaveze: KM
Bruto plata KM
Koeficijent ličnog odbitka

1) Doprinosi na teret poslodavca

Doprinosi PIO KM
Doprinosi Zdravstveno osiguranje KM
Doprinosi zapošljavanje KM
Ukupno KM

2) Doprinosi na teret uposlenika

Doprinosi PIO KM
Doprinosi Zdravstveno osiguranje KM
Doprinosi zapošljavanje KM
Ukupno KM

Porez na dohodak/platu i ostale naknade

Ukupno doprinosi KM
Plata nakon oporezivanja KM
Lični odbitak KM
Osnovica za porez KM
Akontacija poreza KM
Plata prije oporezivanja KM
Invalidi KM
Nesreća KM
Vode KM
Ukupne obaveze: KM

Izračun bruto plate-pomoćna tabela

Plata prije poreza KM
Koeficijent ličnog odbitka KM
Bruto plata: KM

Napomena

Koficijent ličnog odbitka = Iznos koeficijenta sa porezne kartice koji se množi sa 300.00 KM.

Struktura plate

1) Iznos plate na ruke (iznos koji se uplaćuje radniku)

2) + porez na dohodak

3) Neto plaća ili osnovica za obračun poreza (1+2)

4) + doprinos iz plate (PIO, Zdravstvo, Nezapolsnost = 31% od bruto plate)

5) Bruto plaća (3+4)

6) + doprinos na plate (PIO, Zdravstvo, Nezapolsnost = 10,5% od bruto plate)

7) + Opća vodna naknada (0,5% od iznosa isplaćenog radniku)

8) + Zaštita od elementarnih nepogoda (0,5% od iznosa isplaćenog radniku)

9) + Naknada za rehabilitaciju invalinih odoba (0,5% od Bruto plate - do 16 uposlenih)

10) Ukupno troškovi plate = isplata raniku + porezi i doprinosi (5+6+7+8+9)

Bruto iznos KM
Priznati rashodi KM
Osnovica za obračun KM
Doprinosi PIO KM
Doprinosi zdravstvenog osiguranja KM
Osnovica za obračun poreza KM
Porez na dohodak KM
Neto iznos KM
Nesreća KM
Vode KM
Ukupne obaveze: KM
Zadnje tri isplaćene plate radnika KM
KM
KM
Prosjek zadnje tri isplaćenje plate KM
Datum zaposlenja
Datum prestanka radnog osnosa
Ukupno godina za isplatu GOD
Otpremnina neoporezivo KM
Minimalna otpremnina KM
Maksimalna otpremnina KM
Zadnje tri plate po statistici KM
KM
KM
Prosjek zadnje tri isplaćenje plate KM
Otpremnina po statistici KM

Odedba Zakona

Iznos otpremnine

Tekst odredbe

Član 111. stav 2. Zakona o Radu (min)

3333.00 KM

Otpremnina iz stava 1. ovog člana utvrđuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Otpremnina se ne može utvrditi u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće isplaćene radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. (Otkaz ugovora o radu ZOR čl. 111)

Član 111. stav 3. Zakona o Radu (max)

6000.00 KM

Otpremnina iz stava 2. ovog člana ne može biti veća od šest prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu (Otkaz ugovora o radu ZOR čl. 111)

Član 14. stav 1. tačka 3. pod f) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (max)

6000.00 KM

Otpremnina prilikom odlaska u penziju u visini šest neto plaća zaposlenika koje su mu isplaćene u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih neto plaća u Federaciji prema posljednjem statističkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika.

Član 14. stav 1. tačka 3. pod g) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (max)

7000.00 KM

Otpremnina u slučaju otkaza ugovora o radu, shodno članu 10. stav (4), tačka 6) Zakona, ne podliježe obavezi plaćanja poreza na dohodak ukoliko je isplaćena zaposleniku do iznosa koji čini 70% prosječne mjesečne plaće u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca - isplatioca otpremnine.