Javni poziv Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencionisanje 50 posto najniže neto plate za mart 2020. godine.

Pravo na subvenciju imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti na području ZDK kojima je zabranjen rad od marta naredbama donesenim od strane Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FBiH, a koji nisu raskinuli ugovore o radu sa zaposlenim u periodu od 29.02. do 31.03. godine.

Za više informacija možete nas kontaktirati preko linka https://profinova.ba/kontakt/

Odluku možete pročitati klikom na sledeći link:

Javni poziv za subvencionisanje 50 posto neto plate za mart