Fiskalizacija u Brčko distriktu BiH

U skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj 22/16) Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH 14.01.2019. godine donijela je Odluku o dinamici fiskalizacije u Brčko distriktu BiH. Prema ovoj odluci pravna i fizička lica koja vrše promet roba na malo i veliko ili pružaju usluge obavezna su staviti fiskalne sisteme, odnosno uređaje u funkciju registrovanja prometa u rokovima utvrđenom ovom odlukom i to na sledeći način:

  • U periodu od 15.02.2019. godine do 14.03.2019. godine vršiće se fiskalizacija kod lica koja obavljaju dijelatnost iz područja djelatnosti “G”, “J”, “R” i “S”.
  • U periodu od 15.03.2019. godine do 30.04.2019. godine vršiće se fiskalizacija kod lica koja vrše djelatnost iz područja “G” (preostali dio), i područja “N”.
  • U periodu 01.05.2019. godine do 31.05.2019. godine vršiće se fiskalizacija kod lica koja obavljaju ostale nespomenute djelatnosti koje nisu obuhvaćene prethodno nabrojanim djelatnostima.

Za sve detaljnije informacije o fiskalizaciji možete kontaktirati naše servisere na telefon 055/419-097 ili postaviti upit putem web stranice.

Nadamo se uspješnoj saradnji!

Vaš Profi Nova tim!