Akcija podrške i sponzorstva

Profi Nova posebnu pažnju posvećuje programu sponzorstava i donacija. Naš cilj je da svojim akcijama i podrškom pomognemo povećanju kvaliteta života i na ovaj način doprinesemo razvoju sredine u kojoj poslujemo. S tim u vezi, Profi Nova je od ove godine sponzor Ženskog rukometnog kluba Rogatica.